25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
07.06.2023
 
0
07:05 - 07:50
1
08:00 - 08:45
2
08:55 - 09:40
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:30 - 14:15
8
14:25 - 15:10
9
15:20 - 16:05
10
16:15 - 17:00
11
16:50 - 17:35
12
17:40 - 18:25
13
18:30 - 19:15
I.A
 Konzultace pro žákyI.A
Nožičková I.
 
ČjI.A
Nožičková I.
MI.A
Nožičková I.
PrvI.A
Nožičková I.
ČjI.A
Nožičková I.
TvI.A, I.A
Nožičková I.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
I.B
ČjI.B
Kroupová B.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
MI.B
Kroupová B.
PrvI.B
Kroupová B.
VvI.B
Kroupová B.
TvI.B
Kroupová B., Moravcová M.
I.C
ČjI.C
Kimlová Š.
MI.C
Kimlová Š.
I.C
Kimlová Š.
ČjI.C
Kimlová Š.
VvI.C
Kimlová Š.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
TvI.C
Kuzmová V.
I.D
ČjI.D
Vorlová E.
MI.D
Vorlová E.
PrvI.D
Vorlová E.
TvI.D
Vorlová E.
ČjI.D
Vorlová E.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
l.E
 Konzultace pro žákyl.E
Křivánková L.
 
Čjl.E
Votavová B.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
Tvl.E
Votavová B.
Prvl.E
Votavová B.
Čjl.E
Votavová B.
Ml.E
Votavová B.
II.A
 Konzultace pro žákyII.A
Aulická I.
 
ČJ pro žáky - cizinceII.A, II.B, II.C, II.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
MII.A
Paulová M.
ČjII.A
Šliková K.
VvII.A, II.A
Novák J.
ČjII.A
Jirochová G.
II.B
ČJ pro žáky - cizinceII.A, II.B, II.C, II.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
MII.B
Brožová V.
II.B
Brožová V.
TvII.B
Brožová V.
ČjII.B
Brožová V.
II.C
ČjII.C
Boušová M.
TvII.C
Boušová M.
MII.C
Boušová M.
ČjII.C
Boušová M.
ČJ pro žáky - cizinceII.A, II.B, II.C, II.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
II.D
 Konzultační hodiny pro rodičeII.D
Kuzmová V.
 
ČjII.D
Kuzmová V.
MII.D
Kuzmová V.
VvII.D
Horová T.
ČjII.D
Kuzmová V.
ČJ pro žáky - cizinceII.A, II.B, II.C, II.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
TvII.D
Kuzmová V.
III.A
DoučováníIII.A
Michálková M.
ČjIII.A
Michálková M.
MIII.A
Michálková M.
AjIII.A, III.B
Štěpánová V.
AJ
ČjIII.A
Michálková M.
VvIII.A
Boušová M.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
AjIII.A
Válková H.
TvIII.A
Michálková M.
III.B
MIII.B
Kcholová R.
ČjIII.B
Kcholová R.
AjIII.A, III.B
Štěpánová V.
AJ
PrvIII.B
Kcholová R.
ČjIII.B
Kcholová R.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
AjIII.B
Hálová K.
ČjIII.B
Moravcová M.
III.C
 Konzultace pro rodičeIII.C
Půtová E.
 
MIII.C
Půtová E.
ČjIII.C
Půtová E.
AjIII.C
Stará J.
ČjIII.C
Půtová E.
HvIII.C
Půtová E.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
AjIII.C, III.D
Nová L.
č.24 (anglická)
ČjIII.C
Moravcová M.
III.D
MIII.D
Šliková K.
ČjIII.D
Šliková K.
AjIII.D
Kaucká J.
III.D
Šliková K.
ČjIII.D
Šliková K.
ČJ pro žáky - cizinceI.A, I.B, I.C, I.D, l.E, III.A, III.B, III.C, III.D
Dvořáková N.
č.31 (PROSIT)
AjIII.C, III.D
Nová L.
č.24 (anglická)
IV.A
 Konzultace pro rodičeIV.A
Třešková L.
 
ČjIV.A
Třešková L.
AjIV.A, IV.B, IV.C, IV.D
Nová L.
č.24 (anglická)
MIV.A
Kcholová R.
ČjIV.A
Třešková L.
 Kroužek DIGIIV.A, IV.D, V.A, V.D, VI.C
Šuster Z.
PC1
 
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjIV.A
Stará J.
IV.B
 Konzultace žáciIV.B
Rašplová I.
 
ČjIV.B
Rašplová I.
AjIV.A, IV.B, IV.C, IV.D
Nová L.
č.24 (anglická)
MIV.B
Michálková M.
VvIV.B
Rašplová I.
VvIV.B
Rašplová I.
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjIV.B
Štěpánová V.
IV.C
ČjIV.C
Paulová M.
AjIV.A, IV.B, IV.C, IV.D
Nová L.
č.24 (anglická)
MIV.C
Paulová M.
PřvIV.C
Paulová M.
VvIV.C
Svobodová M.
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjIV.C
Kaucká J.
IV.D
 Konzultace pro žákyIV.D
Kutá L.
 
ČjIV.D
Kutá L.
AjIV.D
Válková H.
MIV.D
Kutá L.
ČjIV.D
Kutá L.
TvIV.D
Brožová V.
 Kroužek DIGIIV.A, IV.D, V.A, V.D, VI.C
Šuster Z.
PC1
 
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjIV.A, IV.B, IV.C, IV.D
Nová L.
č.24 (anglická)
V.A
konzultace pro rodičeV.A
Ulčová E.
TvV.A
Ulčová E.
ČjV.A
Ulčová E.
MV.A
Ulčová E.
AjV.A
Nová L.
V.A
Ulčová E.
 Kroužek DIGIIV.A, IV.D, V.A, V.D, VI.C
Šuster Z.
PC1
 
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjV.A, V.B, V.C, V.D
Stará J.
AJ
V.B
 Konzultační hodiny pro rodičeV.B
Novák J.
 
MV.B
Novák J.
ČjV.B
Novák J.
TvV.B
Novák J.
AjV.B
Štěpánová V.
ČjV.B
Novák J.
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjV.A, V.B, V.C, V.D
Stará J.
AJ
V.C
TvV.C
Mrázová S.
ČjV.C
Mrázová S.
MV.C
Mrázová S.
AjV.C
Válková H.
V.C
Mrázová S.
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjV.A, V.B, V.C, V.D
Stará J.
AJ
V.D
Dopoledne plné radosti 5. DV.D
Svobodová M.
AjV.D
Kaucká J.
HvV.D
Paulová M.
 Kroužek DIGIIV.A, IV.D, V.A, V.D, VI.C
Šuster Z.
PC1
 
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjV.A, V.B, V.C, V.D
Stará J.
AJ
VI.A
VI.A
Havlová M.
č.129
ČjVI.A
Holický Š.
č.128
DVI.A
Vítová R.
MVI.A
Špelinová H.
č.130
AjVI.A
Stará J.
č.130
VZVI.A
Kantorová L.
č.129
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjVI.A, VI.B, VI.C, VI.D
Štěpánová V.
AJ
VI.B
MVI.B
Špelinová H.
č.130
ČjVI.B
Komárová K.
č.95
VZVI.B
Mrvová A.
Hv
InfVI.B
Hupač M.
PC2
AjVI.A, VI.B, VI.C, VI.D
Štěpánová V.
AJ
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
InfVI.B
Jirochová G.
PC1
AjVI.B
Válková H.
VV2
VI.C
ČjVI.C
Levorová M.
Z
FVI.C
Jirochová G.
č.110
VZVI.C
Kantorová L.
č.129
HvVI.C
Červený J.
č.128
AjVI.A, VI.B, VI.C, VI.D
Štěpánová V.
AJ
 Kroužek DIGIIV.A, IV.D, V.A, V.D, VI.C
Šuster Z.
PC1
 
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
AjVI.C
Kaucká J.
č.127
VI.D
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
ZVI.D
Mrvová A.
č.131
MVI.D
Špelinová H.
č.130
ČjVI.D
Tučková K.
VV
AjVI.A, VI.B, VI.C, VI.D
Štěpánová V.
AJ
VI.D
Soukup O.
Kuch
FVI.D
Šuster Z.
č.110
AjVI.D
Hálová K.
VV
VII.A
 Doučování M 7. A, 7. BVII.A, VII.B
Zahradníková V.
F
 
NjVII.A
Kahounová E.
VV2
AjVII.A
Hálová K.
Hv
ČjVII.A
Komárová K.
č.95
MVII.A
Horová T.
F
FVII.A
Špelinová H.
F
VOVII.A
Písařová T.
č.127
RjVII.A, VII.C, VII.E
Stará J.
Hv
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
VII.B
 Doučování M 7. A, 7. BVII.A, VII.B
Zahradníková V.
F
 
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
ČjVII.B
Tučková K.
InfVII.B
Hupač M.
PC2
ZVII.B
Špuláková H.
č.110
VII.B
Soukup O.
Díl
MVII.B
Horová T.
F
VII.B
Kloučková M.
Kuch
VII.C
NjVII.C
Fryčová S.
NJ
ČjVII.C
Levorová M.
Z
InfVII.C
Šuster Z.
PC1
MVII.C
Voska A.
č.131
VII.C
Žižka P.
č.120
RjVII.A, VII.C, VII.E
Stará J.
Hv
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
VII.D
MVII.D
Vodrážková A.
Ch
DVII.D
Červený J.
VV
ČjVII.D
Tučková K.
VV
ZVII.D
Žižka P.
č.120
FVII.D
Levorová M.
č.110
VvVII.D
Kaucká J.
VV
ČJ pro žáky - cizinceIV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V.A, V.B, V.C, V.D, VI.A, VI.B, VI.C, VI.D, VII.B, VII.C, VII.D
Vesecký L.
AJ, PC1
VII.E
NjVII.E
Kloučková M.
č.127
MVII.E
Špelinová H.
č.130
VOVII.E
Jirochová G.
VV2
DVII.E
Holický Š.
č.121
InfVII.E
Hupač M.
PC2
VvVII.E
Válková H.
VV2
RjVII.A, VII.C, VII.E
Stará J.
Hv
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
VIII.A
MVIII.A
Voska A.
č.131
ČjVIII.A
Šmídlová J.
č.120
ChVIII.A
Havlová M.
Ch
NjVIII.A
Kahounová E.
č.127
VOVIII.A
Písařová T.
č.95
HvVIII.A
Červený J.
Hv
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
RjVIII.A, VIII.B
Levorová M.
Z
VIII.B
DVIII.B
Červený J.
č.121
MVIII.B
Voska A.
č.121
ČjVIII.B
Šmídlová J.
č.110
NjVIII.B
Fryčová S.
NJ
ChVIII.B
Havlová M.
Ch
ZVIII.B
Žižka P.
č.120
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
RjVIII.A, VIII.B
Levorová M.
Z
VIII.C
Sportovní kurz - AlpyVIII.C, VIII.D, IX.A...
Maun J., Novák Z.
DVIII.C
Vítová R.
MVIII.C
Šuster Z.
č.129
NjVIII.C
Kahounová E.
NJ
VIII.C
Vítová R.
InfVIII.C
Šuster Z.
PC1
ZVIII.C
Špelinová H.
č.130
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
RjVIII.C, VIII.D
Levorová M.
Z
VIII.D
Sportovní kurz - AlpyVIII.C, VIII.D, IX.A...
Maun J., Novák Z.
ČjVIII.D
Tučková K.
VV
MVIII.D
Horová T.
F
NjVIII.D
Kloučková M.
č.127
ChVIII.D
Havlová M.
Ch
VIII.D
Vítová R.
FVIII.D
Šuster Z.
F
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
RjVIII.C, VIII.D
Levorová M.
Z
IX.A
Sportovní kurz - AlpyVIII.C, VIII.D, IX.A...
Maun J., Novák Z.
ČjIX.A
Holický Š.
č.128
NjIX.A
Písařová T.
AJ
MIX.A
Písařová T.
č.121
ZIX.A
Mrvová A.
Hv
VZIX.A
Kantorová L.
č.129
TvIX.A, IX.B
Špuláková H.
Těl2
TvIX.A, IX.C
Špuláková H.
Těl2
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
NjIX.A, IX.B, IX.C
Kahounová E.
VV2
TvIX.A, IX.B
Hupač M.
Těl1
IX.B
ČjIX.B
Komárová K.
č.95
NjIX.B
Fryčová S.
NJ
MIX.B
Voska A.
č.131
VZIX.B
Kantorová L.
č.129
HvIX.B
Červený J.
Hv
TvIX.A, IX.B
Špuláková H.
Těl2
TvIX.A, IX.B
Hupač M.
Těl1
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
NjIX.A, IX.B, IX.C
Kahounová E.
VV2
TvIX.B, IX.C
Hupač M.
Těl1
IX.C
Sportovní kurz - AlpyVIII.C, VIII.D, IX.A...
Maun J., Novák Z.
MIX.C
Syřínková E.
č.120
NjIX.C
Kloučková M.
č.127
IX.C
Žižka P.
č.120
ČjIX.C
Komárová K.
č.95
DIX.C
Holický Š.
č.128
TvIX.B, IX.C
Hupač M.
Těl1
TvIX.A, IX.C
Špuláková H.
Těl2
ČJ pro žáky - cizinceVII.A, VII.E, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.D, IX.A, IX.B, IX.C
Pejzl M.
PC3
NjIX.A, IX.B, IX.C
Kahounová E.
VV2