25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Aulická Ilona aulickail@zs25.plzen-edu.cz
Baštářová Vendula bastarovave@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Belhajová Hana belhajovaha@zs25.plzen-edu.cz
Bouček Pavel boucekpa@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Boušová Monika377530638 
Mgr. Brožová Michaela  
Černá Hedvika cernahe@zs25.plzen-edu.cz
Ďuráková Kovaříková Václava DurakovaKovarikov@zs25.plzen-edu.cz
Dvořáková Natálie dvorakovana@zs25.plzen-edu.cz
Fryčová Stanislava378028470frycovast@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Hálová Kateřina halovaka@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Havlová Milena378028478havlovami@zs25.plzen-edu.cz
Hejdová Michaela  
Mgr. Holický Štěpán378028470holickyst@zs25.plzen-edu.cz
Bc. Horová Tereza  
Mgr. Hupač Marek hupacma@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Janouškovcová Veronika janouskovcovave@zs.25.plzen-edu.cz
Mgr. Jirásková Jana727873135jiraskovaja@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Jirochová Gabriela Anna JirochovaGa@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. et. Mgr. Kantorová Lucie kantorovalu@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Kaucká Jana kauckaja@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Kcholová Radka kcholovara@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Kimlová Štěpánka377244568 
Klečková Jana  
Mgr. Kloučková Martina  
Mgr. Kociánová Helena378028470kocianovahe@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Komárová Kateřina komarovaka@zs25.plzen-edu.cz
Kopczyńska Anna  
Kourová Jaroslava  
Mgr. Koutský Jan koutskyja@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Krinkeová Simona krinkeovasi@zs25.plzen-edu.cz
Bc. Krlišová Natálie krlisovana@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Kroupová Blanka  
Krýslová Sabina kryslovasa@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Kubaň František kubanfr@zs25.plzen-edu.cz
Kuklíková Eva  
Künkel Marie  
Mgr. Kutá Lada377921971 
PaedDr. Levorová Martina Sára377823325levorovama@zs25.plzen-edu.cz
Lukešová Vendula  
Bc. Mauleová Vlasta  
Mgr. Maun Jakub maunja@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Michálková Monika  
Mgr. Mončeková Alena moncekovaal@zs25.plzen-edu.cz
MgA. Moravcová Monika  
Mgr. Mrázová Simona377247406 
Mgr. Mrvová Andrea  
Mgr. Nová Linda  
Mgr. Novák Jan  
Mgr. Novák Zdeněk378028472novakzd@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Nožičková Ivana377246105 
Mgr. Pangrácová Adéla pangracovaad@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Paulová Michaela377826286 
Pícková Lenka pickovale@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Pilíková Eliška  
Bc. Pipta Michal  
PhDr. Písařová Tereza pisarovate@zs25.plzen-edu.cz
Pojarová Alena pojarovaal@zs25.plzen-edu.cz
Pokorná Irena  
Přinda Jan378028470prindaja@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Půtová Eva  
Mgr. Rašplová Ilona378028472 
Mgr. Skálová Ilona  
Sladká Helena sladkahe@zs25.plzen-edu.cz
Sladká Kateřina  
Bc. Soukup Ondřej  
Mgr. Stará Jana378028470staraja@zs25.plzen-edu.cz
Strýcová Ilona  
Mgr. Svobodová Martina svobodovama@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Syřínková Eliška378028470 
Bc. Šeflová Lenka  
Ing.Bc. Šelepová Kristýna selepovakr@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Šliková Klára  
Mgr. Špelinová Hana spelinovaha@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Špuláková Hana spulakovaha@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Štěpánová Veronika378028470stepanovave@zs25.plzen-edu.cz
Bc. Tolar Lukáš tolarlu@zs25.plzen-edu.cz
PaedDr. Třešková Lenka377240547 
Mgr. Ulčová Eva ulcovaev@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Válková Hedvika  
Mgr. Vanacker Eliška vanackerel@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Vítková Barbora  
Mgr. Vítová Radana378028470vitovara@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Vodrážková Alena378028470vodrazkovaal@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Vorlová Eva vorlovaev@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Voska Albert378028740voskaal@zs25.plzen-edu.cz
Votavová Barbora votavovaba@zs25.plzen-edu.cz
Mgr. Zahradníková Vladimíra378028470zahradnikovavl@zs25.plzen-edu.cz
Počet učitelů: 88