2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Sborový zpěvSznnepovinný 
Cvičení výslovnostiCvVnepovinný 
Zdravotní výchovaZvnepovinný 
Zdravotní tělesná výchovaZTvnepovinný 
PETPETnepovinný 
Cvičení z anglického jazykaCv Aj (n)nepovinný 
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Cvičení z anglického jazykaCv Ajpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaInfpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
VlastivědaVlpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Výchova ke zdravíVzpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Praktické činnostipovinný 
Pracovní výchovaPvpovinný 
Mediální výchovaMvpovinně volitelný 
Přírodovědná praktikaPřppovinně volitelný 
Společenskovědní seminářSvspovinně volitelný 
Konverzace v anglickém jazyceKAjpovinně volitelný 
Seminář z informatikySInfpovinně volitelný 
Chemická praktikaChppovinně volitelný 
Německý jazykNjvpovinně volitelný 
Počet předmětů: 34