Postup registrace
Úvodní stránka registrace
Ověření Vašeho PINu
Volba přihlašovacích údajů
Vstup do aplikace
Úvodní stránka registrace

K čemu slouží aplikace Škola Online?

Aplikace Škola Online je určena žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace Škola Online:

  • kontrola průběžného a závěrečného hodnocení včetně chování
  • kontrola absence a její omlouvání
  • zobrazení rozvrhu včetně suplování
  • přehled probraného učiva
  • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
  • přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
  • a mnoho dalšího

Postup registrace do aplikace Škola Online

Registraci provedete pomocí tohoto průvodce, mezi jednotlivými kroky se posunete pomocí tlačítek v dolní části stránky.
Pro samotnou registraci budete potřebovat:

  • registrační PIN, který je vydáván školou
  • jméno a příjmení, pro které byl PIN vydán