Vaše registrace bude probíhat v následujících krocích:
Úvodní stránka registrace

K čemu slouží aplikace Škola OnLine?

Aplikace Škola OnLine je určena žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace Škola OnLine:

 • kontrola průběžného a závěrečného hodnocení včetně chování
 • kontrola absence a její omlouvání
 • zobrazení rozvrhu včetně suplování
 • přehled probraného učiva
 • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
 • přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
 • a mnoho dalšího

Postup registrace do aplikace Škola OnLine

Registraci provedete pomocí tohoto průvodce, mezi jednotlivými kroky se posunete pomocí tlačítek v dolní části stránky.
Pro samotnou registraci budete potřebovat:

 • registrační PIN, který je vydáván školou
 • jméno a příjmení, pro které byl PIN vydán
 
 • ŠKOLA ONLINE a.s.
 • Pod Vinicemi 931/2, Plzeň
 • hotline: 378 229 460
 • hotline@skolaonline.cz